•  

NTI FMsystems AS, etableres av eieren av NTI CADcenter og skal være en kompetansetilbyder av avanserte støtteløsninger for eiendomsdrift. Den første løsningen, Mdoc FM, er en komplett skybasert programvare for alle oppgaver rundt forvaltning, drift-, vedlikehold- og utvikling (FDVU) av eiendomsporteføljer. Det nye selskapet skal tilby bistand til innføring, kompetanse, support og vedlikeholdstjenester rundt programvaren. Mdoc FM er designet for nordiske forhold, hever kvaliteten, øker effektiviteten, senker kostnadene og fjerner feil i alle FDVU-prosjekter. Mdoc FM er helt integrert med BIM-modellen din, enten den kommer fra Revit eller du har en IFC-modell.
Denne integrasjonen lar deg etablere FDV databasen basert på informasjonen som ligger i modellen.

Vårt tilbud

NTI FMsystems FDVU løsninger endrer bransjen

Referanser

Våre løsninger har referanser innen offentlig og privat FDVU

Om oss

NTI FMsystems er et norsk selskap i vekst

Blogg

Følg vår blogg for oppdaterte nyheter, tips og utvikling

Anchor: tilbud

Vårt tilbud

logoMdoc FM er et enkelt og logisk oppbygget system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer. Mdoc FM kan også betegnes som et IWM-system (Integrated Workplace Management) eller som et CAFM-system (Computer Aided Facility Management). Systemet holder orden på alle elektroniske dokumenter, og gir en rask oversikt – samtidig som det er enkelt å bruke.

Med Facility Management systemet Mdoc FM er det mulig å styre små som store porteføljer av eiendommer og få dem presentert på en strukturert måte.

Systemet gir full oversikt over eiendomsporteføljens drifts- og vedlikeholdsoppgaver, og kan blant annet sende remindere og gi en samlet oversikt over status.

Facility Management systemet Mdoc FM er et uunnværlig redskap for oversikt, synergi og sammenheng i en profesjonell Facilities Management enhet.

En av Mdoc FMs virkelig store styrker er at det er et samlet og integrert FM-system for håndtering av både D&V, Rengjøring, Asset Management, Space Management, Energi, Dokumenthåndtering, Tegningsarkiv, Byggesaksstyring, Digital Egenkontroll, Digital Avlevering, Prosjektweb og mye mer.

Mdoc FM har en unik integrasjon til BIM-modellen som gjør det enkelt og effektivt å etablere FDV data basert på informasjonen i modellen. Informasjon og navigering i BIM-modellen støtter Autodesk Revit og IFC.

Med en Mdoc FM-løsning kan man altså samle mange fagsystemers funksjonalitet i ett og samme system og på den måten gjenbruke alle data, spare tid, minimere feil, og sist, men ikke minst spare penger på å slippe vedlikeholde flere forskjellige systemer og databaser.

Fra alle digitale plattformer får man:

 • Et felles forvaltnings- og driftssystem for alle elektroniske dokumenter
 • Full kontroll over alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Samlet forvaltnings- og driftsoppgaver på tvers av fagdisipliner i samme system
 • Rapporter og analyser som øker beslutningsdyktigheten og gir enklere budsjettering
 • Smartere forbruk av ressurser som energi i og rundt bygget
 • En smart løsning som støtter alle digitale behov i planleggings- til byggings- og driftsfasen.

Les mer om MdocFM her

Workshops-1024x683

Tjenester:

NTI FMSystems tilbyr support, implementerings og utviklingstjenester.

Fra vårt tjenesteutvalg vil vi blant annet nevne:

 • Hotline løsning som er betjent alle arbeidsdager mellom kl. 08.00 – 16.00
 • Dedikerte løsningsrådgivere og konsulenter som brenner for å forstå dine utfordringer og behov sånn at vi sikrer akkurat din leveranse basert på dine spesifikasjoner.
 • Tilgang til vår egen utviklingsavdeling i Danmark der vi har en utvikler som er dedikert til å løse norske krav og behov. Han har også tilgang til resten av utviklingsavdelingen som består av seks dedikerte utviklere.

wehelpyou

Opplæring:

NTI FMSystems leverer opplæring i den leverte løsningen gjennom ulike modeller.

 • Klasseromsundervisning
 • Online trening gjennom vår gototraining løsning
 • Personlig oppfølging og trening på stedet

Vi legger en plan for opplæringen som en del av behovsanalysen og vårt tilbud til dere.

Last ned mer informasjon

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyrer og presentasjoner for mer informasjon om våre løsninger.

Last ned brosjyre på MdocFM Light

Last ned brosjyre på MdocFM

Siste nytt fra vår blogg

Anchor: referanser

Referanser

Mdoc FM referencer

 

MdocFM er levert av NTI CADcenter A/S i Danmark i flere år. Referanselisten er stor og totalt forvaltes det flere millioner kvadratmeter hos våre kunder.

Selskaper som Rambøll, Kuben A/S, EG Eiendomsdrift, Bascon, FM3 er samarbeidspartnere som leverer tjenester og løsninger på toppen av Mdoc FM.

En av våre Danske kunder AAB A/S uttaler:

”Vi har hos NTI CADcenter møtt en enestående forståelse for de utfordringer og løsningsmodeller vi ønsker. Det er noe vi ikke har møtt på samme måte hos andre tilbydere av FM-løsninger. Med Mdoc FM har vi fått en meget sterk og integrerbar løsning som kan skape merverdi hos AAB – og dermed hos leietakerne.”

Arne Tollaksen, prosjektdirektør i AAB

Under er noen av våre referanser listet opp og du kan lese mer om dem ved å klikke på den enkelte.

København Lufthavn

For CPH har Spacemanagement det største fokus i første omgang, men også systematisering af bygningers tilstandsvurderinger samt en hurtig og nem arbejdsgang ved brug af mobile enheder har høj prioritet.

Les mer

Frederikshavn Kommunes Eiendomssenter

Frederikshavn Kommunes Eiendomssenter har valgt Mdoc FM for å støtte den digitale eiendomsstrategi i kommunen. Målet med investeringen er en effektivisering av arbeidsoppgaver gjennom en digital og strategisk styring av kommunens eiendommer. Peter Munk, leder for Eiendomssenteret i kommunen uttaler at NTI CADcenter A/S gjennom Mdoc FM kunne levere det mest fordelaktige systemet for å skape, drifte og utvikle smarte og totaløkonomiske løsninger i arbeidet med komunale eiendommer.

Les mer her

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har valgt Mdoc FM og Digital Avlevering på Skanderborg Fælled, som er deres nye administrasjonsbygning som samler administrasjonen under ett tak.

Les mer her

Anchor: omoss

Om oss

NTI FMsystems er et norsk selskap startet opp 1. april 2016. Vi er en del av den nordiske NTI CADcenter-gruppen som har hovedkontor i København. NTI CADcenter-gruppen har en historie tilbake til 1945 under navnet Nordisk Tegnemaskin Industri A/S. Vår forretningsidé er å tilby ledende løsninger til FDVU i det norske markedet. Vårt hovedprodukt er Mdoc FM som er utviklet av NTI CADcenter A/S i Danmark.

Selskapet ledes i Norge av Halvor Jensen, som også er administrerende direktør i NTI CADcenter AS. Det er et tett samarbeid mellom NTI FMsystems og NTI CADcenter AS i Norge og Danmark. I oppstartsfasen vil vi benytte danske ressurser til utvikling, løsningsrådgivning og prosjektstøtte. Vi søker etter løsningsrådgivere, selgere og konsulenter, er du interessert så ta kontakt med administrerende direktør Halvor Jensen.

I NTI FMsystems arbeider vi målrettet mot å:

 • Levere markedets ledende løsninger for FDVU koblet sammen med den høyeste faglige rådgivning, konsulentbistand og kurs
 • Skape en lønnsom forretning med økonomisk spillerom til å utvikle vår virksomhet og løsninger løpende
 • Levere verdi til våre kunder
 • Være en betrodd og kompetent samarbeidspartner
 • Være en spennende og romslig arbeidsplass med respekt for hverandres ulikheter, hvor vi gir den enkelte medarbeider mulighet for å engasjere seg i utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter

Visjon
NTI FMsystems visjon er å være den ledende rådgiver og våre kunders foretrukne leverandør av teknologi- og konsulentytelser til FDVU i Norge

Verdier
NTI FMsystems skal innfri dine forventninger gjennom samarbeid basert på ydmykhet, gjensidig respekt, pålitelighet og engasjement.

Firma (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

 

Halvor Jensen
Administrerende Direktør
Tlf.: +47 920 87 760
E-post: haj@nticad.no

 

Morten Marwell-Hauge
Leder salg og forretningsutvikling
Tlf.: +47 482 05 180
E-post: mmh@nticad.no

Ivar Lofterød

 

Ivar Lofterød
Konsulent og løsningsrådgiver FDVU
Tlf.: +47 994 67 600
E-post: ivl@nticad.no

 

Kristian Kaldager
FDVU konsulent og utvikler
Tlf.: +47 482 10 284
E-post:krk@nticad.no